RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken
   

Werking

Bookmark and Share

Kanaal127 is het startcentrum sociale economie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen en heeft een aantal opdrachten die haar missie en visie naar de praktijk vertalen:

  • Het ontwikkelen van nieuwe arbeidsintensieve bedrijven, ofwel op eigen initiatief, ofwel door het ondersteunen van kandidaat-starters en door het bevorderen van invoegtewerkstelling binnen bestaande bedrijven.
  • Het aanbieden van bedrijfsbegeleiding aan startende ondernemingen en de bevordering van het Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.
  • Het begeleiden van startende zelfstandigen uit de kwetsbare groepen.
  • Het uitbouwen van een bedrijvencentrum dat een stimulerende werkomgeving en een professionele dienstverlening aanbiedt.

Als tussenkomst in de loon- en werkingskosten voorziet de Vlaamse overheid in een jaarlijkse subsidie.

Kanaal127 zorgt voor een regionale dynamiek

Concreet:

  • het startcentrum zoekt naar niches in de sociale economie,
  • het heeft een stuwende rol in het uitdragen en monitoren van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven,
  • ook het verspreiden en promoten van maatschappelijk innoverende vormen van ondernemen behoort tot het takenpakket