RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken
   

Waarden

Bookmark and Share

Duurzaamheid 

We bekijken de huidige voedselbehoefte en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mens, het milieu of de economie in gevaar komen. Wij kiezen bewust voor biologische landbouw.

 

Bio Landbouw

Simpel gezegd is biologische landbouw een landbouwsysteem dat probeert om de consument te voorzien van vers, smakelijk en 'echt' voedsel, met respect voor de natuur en de natuurlijke kringlopen.

 

Principes:

Om dit te bereiken steunt de biologische landbouw zowel op een aantal doelstellingen en principes als op een haar kenmerkende bijzondere manier van werken. Het is hierbij heel belangrijk de milieubelasting door de mens zo laag mogelijk te houden binnen een landbouwsysteem dat zo natuurlijk mogelijk werkt.

 

Kenmerken van biologische landbouw zijn:

  • Zeer strenge beperkingen op het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden en synthetische meststoffen, antibiotica voor vee, voedingsadditieven, technische hulpstoffen, en andere toevoegingen,
  • Een absoluut verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen,
  • Gebruik van ter plaatse aanwezige hulpbronnen, zoals organische mest of veevoeder dat op de boerderij is geproduceerd,
  • Keuze voor plantenrassen en diersoorten die bestand zijn tegen ziekten en aangepast zijn aan lokale omstandigheden,
  • Vrije uitloop voor het vee en het gebruik van biologisch voer,
  • Veehouderij die haar manier van werken afstemt op de natuurlijke behoefte van de verschillende veesoorten.

(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_nl)

 

vrijwillige toetreding,

2. democratische besluitvorming,

3. economische betrokkenheid,

4. onafhankelijkheid,

5. permanente leden- en volwassenenvorming,

6. verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap.

 

Verbondenheid en ontmoeting Creativiteit Nieuwsgierigheid en kritische zin