RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken
   

Visiedocument

Bookmark and Share

Visiedocument

  1. Missie
    Biologische productie van groenten en kleinschalige veeteelt in de stadsrand van Kortrijk voor verkoop in de directe omgeving (korte keten), met speciale aandacht voor lokale ontmoeting en verbindingen tussen boer en burger, stad en platteland. 

  2. Visie

    De stadsboerderij wil in Kortrijk een ontmoetingsplaats zijn, van waaruit een maatschappelijke transitie tot stand komt rond duurzaam leven, creatief samenwerken en-leven, lokale economie, en dit via

     

    We vertrekken steeds vanuit de primaire voedselproductie.